ILLUSTRATION OF DRAGON KNIGHT ILLUSTRATION OF DRAGON KNIGHT

No.1 - Xuất Phát No.1 - Xuất Phát

illustration : Naoto Tsushima

Để chống lại các âm mưu của tổ chức mang tên "Z Clan", nhiều người đồn rằng họ đang âm mưu lật đổ triều đại của Vua Arthur, Knight Strike Gundam bắt đầu một cuộc hành trình đến thế giới bên ngoài. Nhưng không ai có thể ngờ rằng đó là sự khởi đầu của một cuộc phiêu lưu huyền thoại mới.