SẢN PHẨM

 • 42
  42
  42
  42
  42
  42
  42

  SDW HEROES TENKAMUSODAISHOGUN

  Giá:
  1,600 yen (excluding tax)
  Ngày phát hành:
  March. 2024
  Độ tuổi:
  8+ years

  Nhấn xem thêm

 • 40
  40
  40
  40
  40
  40
  40
  40

  SDW HEROES ONMITSU GUNDAM AERIAL

  Giá:
  1,400 yen (excluding tax)
  Ngày phát hành:
  February. 2024
  Độ tuổi:
  8+ years

  Nhấn xem thêm

 • 41
  41
  41
  41
  41
  41
  41

  SDW HEROES MUSHA GUNDAM THE 78th

  Giá:
  1,600 yen (excluding tax)
  Ngày phát hành:
  February. 2024
  Độ tuổi:
  8+ years

  Nhấn xem thêm

 • 39
  39
  39
  39
  39
  39

  SDW HEROES NOBUNAGA'S WAR HORSE

  Giá:
  950 yen (excluding tax)
  Ngày phát hành:
  December. 2023
  Độ tuổi:
  8+ years

  Nhấn xem thêm

 • 38
  38
  38
  38
  38

  SDW HEROES REVIVAL OF THE HEROES! WUKONG IMPULSE GUNDAM (CHILDHOOD Ver.) & SANZANG STRIKE FREEDOM GUNDAM SET

  Giá:
  1,500 yen (excluding tax)
  Ngày phát hành:
  November. 2023
  Độ tuổi:
  8+ years

  Nhấn xem thêm

 • 37
  37
  37
  37
  37

  SDW HEROES DOMINANT SUPERIOR D DRAGON

  Giá:
  1,200 yen (excluding tax)
  Ngày phát hành:
  March. 2023
  Độ tuổi:
  8+ years

  Nhấn xem thêm

 • 36
  36
  36
  36

  SDW HEROES ALTERNATIVE JUSTICE ∞ DRAGON

  Giá:
  1,200 yen (excluding tax)
  Ngày phát hành:
  February. 2023
  Độ tuổi:
  8+ years

  Nhấn xem thêm

 • 35
  35
  35
  35
  35

  SDW HEROES SUPERIOR STRIKE F DRAGON

  Giá:
  1,200 yen (excluding tax)
  Ngày phát hành:
  January. 2023
  Độ tuổi:
  8+ years

  Nhấn xem thêm