SẢN PHẨM

 • 37
  37
  37
  37
  37

  SDW HEROES DOMINANT SUPERIOR D DRAGON

  Giá:
  1,200 yen (excluding tax)
  Ngày phát hành:
  March. 2023
  Độ tuổi:
  8+ years

  Nhấn xem thêm

 • 36
  36
  36
  36

  SDW HEROES ALTERNATIVE JUSTICE ∞ DRAGON

  Giá:
  1,200 yen (excluding tax)
  Ngày phát hành:
  February. 2023
  Độ tuổi:
  8+ years

  Nhấn xem thêm

 • 35
  35
  35
  35
  35

  SDW HEROES SUPERIOR STRIKE F DRAGON

  Giá:
  1,200 yen (excluding tax)
  Ngày phát hành:
  January. 2023
  Độ tuổi:
  8+ years

  Nhấn xem thêm

 • 32
  32
  32
  32
  32
  32

  SDW HEROES SUN QUAN GUNDAM ASTRAY HE YAN XIANG HU

  Giá:
  1,100 yen (excluding tax)
  Ngày phát hành:
  November. 2022
  Độ tuổi:
  8+ years

  Nhấn xem thêm

 • 33
  33
  33
  33

  SDW HEROES DARK GRASPER DRAGON

  Giá:
  700 yen (excluding tax)
  Ngày phát hành:
  October. 2022
  Độ tuổi:
  8+ years

  Nhấn xem thêm

 • 30
  30
  30
  30
  30
  30

  SDW HEROES ZHAO YUN 00 GUNDAM COMMAND PACKAGE

  Giá:
  1,000 yen (excluding tax)
  Ngày phát hành:
  September. 2022
  Độ tuổi:
  8+ years

  Nhấn xem thêm

 • 29
  29
  29
  29
  29

  SDW HEROES SHINING GRASPER DRAGON

  Giá:
  700 yen (excluding tax)
  Ngày phát hành:
  August. 2022
  Độ tuổi:
  8+ years

  Nhấn xem thêm

 • 28
  28
  28
  28
  28
  28
  28
  28
  28

  SDW HEROES LEIF GUNDAM GP04

  Giá:
  800 yen (excluding tax)
  Ngày phát hành:
  August. 2022
  Độ tuổi:
  8+ years

  Nhấn xem thêm