SẢN PHẨM

 • 32
  32
  32
  32
  32
  32

  SDW HEROES SUN QUAN GUNDAM ASTRAY HE YAN XIANG HU

  Giá:
  1,100 yen (excluding tax)
  Ngày phát hành:
  November. 2022
  Độ tuổi:
  8+ years

  Nhấn xem thêm

 • 33
  33
  33
  33

  SDW HEROES DARK GRASPER DRAGON

  Giá:
  700 yen (excluding tax)
  Ngày phát hành:
  October. 2022
  Độ tuổi:
  8+ years

  Nhấn xem thêm

 • 30
  30
  30
  30
  30
  30

  SDW HEROES ZHAO YUN 00 GUNDAM COMMAND PACKAGE

  Giá:
  1,000 yen (excluding tax)
  Ngày phát hành:
  September. 2022
  Độ tuổi:
  8+ years

  Nhấn xem thêm

 • 29
  29
  29
  29
  29

  SDW HEROES SHINING GRASPER DRAGON

  Giá:
  700 yen (excluding tax)
  Ngày phát hành:
  August. 2022
  Độ tuổi:
  8+ years

  Nhấn xem thêm

 • 28
  28
  28
  28
  28
  28
  28
  28
  28

  SDW HEROES LEIF GUNDAM GP04

  Giá:
  800 yen (excluding tax)
  Ngày phát hành:
  August. 2022
  Độ tuổi:
  8+ years

  Nhấn xem thêm

 • 27
  27
  27
  27
  27
  27

  SDW HEROES WARLOCK AEGIS GUNDAM

  Giá:
  800 yen (excluding tax)
  Ngày phát hành:
  July. 2022
  Độ tuổi:
  8+ years

  Nhấn xem thêm

 • 26
  26
  26
  26
  26
  26

  SDW HEROES WAR HORSE KNIGHT WORLD Ver.

  Giá:
  500 yen (excluding tax)
  Ngày phát hành:
  March. 2022
  Độ tuổi:
  8+ years

  Nhấn xem thêm

 • 25
  25
  25
  25
  25

  SDW HEROES SAIZO GUNDAM DELTA KAI

  Giá:
  600 yen (excluding tax)
  Ngày phát hành:
  March. 2022
  Độ tuổi:
  8+ years

  Nhấn xem thêm