SẢN PHẨM

SDW HEROES MUSHA GUNDAM THE 78th

SDW HEROES MUSHA GUNDAM THE 78th
SDW HEROES MUSHA GUNDAM THE 78th
SDW HEROES MUSHA GUNDAM THE 78th
SDW HEROES MUSHA GUNDAM THE 78th
SDW HEROES MUSHA GUNDAM THE 78th
SDW HEROES MUSHA GUNDAM THE 78th
SDW HEROES MUSHA GUNDAM THE 78th
SDW HEROES MUSHA GUNDAM THE 78th
SDW HEROES MUSHA GUNDAM THE 78th
SDW HEROES MUSHA GUNDAM THE 78th
SDW HEROES MUSHA GUNDAM THE 78th
SDW HEROES MUSHA GUNDAM THE 78th
SDW HEROES MUSHA GUNDAM THE 78th
SDW HEROES MUSHA GUNDAM THE 78th
Ngày phát hành
February. 2024
Giá
1,600 yen (excluding tax)
Độ tuổi
8+ years
©SOTSU・SUNRISE