CÂU CHUYỆN

Cốt truyện

Sự cân bằng của các thế giới được duy trì bởi những danh tướng. Tưởng chừng mọi chuyện đã ổn thì bất ngờ, một thiên thạch đỏ rực rơi xuống một trong những thế giới đó - được gọi là Tân Thế giới. Một thanh niên mất trí nhớ tên là Ngộ Không Impulse Gundam xuất hiện tại nơi thiên thạch rơi.

Mọi chuyện dần tồi tệ hơn sau sự cố này, từng thế giới một rơi vào sự hỗn loạn. Trong cùng thời điểm đó, Gia Cát Lượng Freedom Gundam thông qua chiêm tinh học đã đoán được một thảm họa sắp xảy ra. Anh cùng người bạn chí cốt Lưu Bị Unicorn Gundam lập tức hành động để cứu thế giới khỏi thảm họa này, và bắt đầu một cuộc hành trình cùng với Ngộ Không.

Ngộ Không Impulse Gundam sẽ nghĩ gì khi gặp các danh tướng của mỗi thế giới? Liệu rằng sẽ mang lại hòa bình hay thảm họa? Một chương mới về các danh tướng bắt đầu!