CÂU CHUYỆN

Tập 3 "Một Ngộ Không Khác"Sau khi chấp nhận yêu cầu của Lưu Bị, Tôn Kiên Gundam Astray cùng con trai đã khởi hành ngay đến Pirate World, họ bất ngờ bị trúng mai phục của một nhóm hải tặc bí ẩn. Người bạn cũ của họ là Benjamin V2 Gundam và Edward Second V tình cờ xuất hiện và giải vây. Tôn Kiên nói với Benjamin về cuộc khủng hoảng thế giới sắp xảy ra và bí mật của Haro. Dựa trên ý kiến của Benjamin, họ ngay lập tức bắt tay vào hành động. Trong khi đó, nhóm của Lưu Bị đi qua một thị trấn trên đường đến Knight World...