CÂU CHUYỆN

Tập 2 "Tiếng gọi của công lý""Cổng dịch chuyển" bất ngờ xuất hiện tại Lạc Dương, Lưu Bị và những đồng đội đã gặp đỡ một người bí ẩn tên là Tam Tạng. Từ Tam Tạng, họ biết được sự thật về một cuộc khủng hoảng mới sẽ đe dọa thế giới. Để vượt qua hiểm họa này, Lưu Bị sẽ cần đến 5 Haro nằm rải rác trên khắp thế giới. Do đó, họ quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ từ Tôn Kiên Gundam Astray và những người bạn cũ khác, họ cùng bắt đầu một cuộc hành trình khắp thế giới.