CÂU CHUYỆN

Tập 22 - Cùng Kỳ Đột KíchNăm Haro cuối cùng đã tập trung tại một nơi và đã kích hoạt được Kim Tự Tháp như lời tiên đoán. Liệu đây có phải là chìa khóa để ngăn chặn bóng tối đang đe dọa thế giới? Nhóm của Lưu Bị và những người anh hùng đã tập hợp trước Kim Tự Tháp, trước mặt họ chín kẻ thù ác độc đã gây ra cuộc khủng hoảng thế giới lần này. Cleopatra Qubeley nói với người này về ý nghĩa của Haro, nhưng đáp lại, hắn cũng nói về mặt khác tiềm ẩn của Haro. Khi năm Haro bị ô nhiễm bởi một trái tim độc ác, bóng tối cuối cùng sẽ xuất hiện!