CÂU CHUYỆN

Tập 17 - Phẩm Chất Hiệp SĩSau khi chia tay Tào Tháo và Sasuke, nhóm của Lưu Bị một lần nữa tiến đến Knight World. Họ bị tấn công bởi bọn Mặt Nạ Hắc Ám do Tư Mã Ý chỉ huy, dù vậy, họ vẫn dễ dàng đẩy lùi kẻ thù và tiếp tục đến Lâu đài Camelot - nơi ở của Vua Arthur. Nhóm của Lưu Bị được Robinhood mời vào diện kiến Vua Arthur. Nhà Vua cũng có mối quan tâm đến nhóm của Lưu Bị, nhưng anh vô cùng lo ngại khi nghe lời cầu cứu của Lưu Bị xin giao Haro cho mình để cứu thế giới khỏi mối nguy sắp tới. Theo gợi ý của Merlin, Vua Arthur quyết định kiểm tra thực lực của Lưu Bị bằng một trận đấu.