CÂU CHUYỆN

Tập 14 - Âm Mưu Đen TốiLiên minh Tam Quốc được thành lập dưới sự chỉ huy của Lưu Bị, Tào Tháo và Tôn Kiến, họ đã đột nhập vào Victory Tower - nơi ở của Đổng Trác. Lưu Bị và Tào Tháo tiến quân tốc hành bất chấp sự chênh lệnh về quân lực, họ đã đụng độ với Lữ Bố Sinanju - nổi tiếng là Chiến Thần mạnh nhất Kingdom World. Trong khi Lưu Bị và Tào Tháo đang khổ chiến với Lữ Bố thì Trương Phi và Quan Vũ đã chặn được Đổng Trác khi hắn trốn chạy bằng một lối đi bí mật dưới lòng đất. Trận chiến của quân đội Tam Quốc với quân Đổng Trác đã lên đến đỉnh điểm!