CÂU CHUYỆN

Tập 20 - Ma Vương Trở LạiSau khi lấy được Haro ở cung điện dưới đáy biển, nhóm Tôn Kiên đang trên thuyền tiến đến Regina World. Tuy nhiên, có một kẻ đang tìm cách đánh cắp Haro trong bóng tối. Cùng lúc đó, trên đảo Engoku, thợ rèn kiếm huyền thoại Magohachi đã hoàn thành một vũ khí tối thượng để sử dụng chống lại Nobunaga. Với sức mạnh mới này, nhóm của Tào Tháo cũng lên đường tiến đến Regina World để truy đuổi Nobunaga. Và trong Regina World, những kẻ đã gây ra hỗn loạn trên thế giới đều tập hợp lại với nhau. Cuộc chiến khốc liệt lại sắp sửa nổ ra!