CÂU CHUYỆN

Tập 16 - Những Ngày Hối TiếcLưu Bị cố gắng lý luận với Tào Tháo, nhưng những lời ấy không thể nào lọt tai của Tào Tháo được. Và rồi họ dốc toàn lực lao vào chiến đấu với nhau. Lưu Bị đã liều lĩnh chiến đấu, nhưng bất lực trước Tào Tháo hùng mạnh. Trước nguy kịch ngàn cân treo sợi tóc, sức mạnh thực sự của Lưu Bị đã được đánh thức bởi Haro. Nhờ đó, sự hỗn loạn ở Kingdom World do Tư Mã Ý gây ra đã kết thúc. Đó là chương cuối trong câu chuyện về quá khứ của Tào Tháo. Ngộ Không và nhóm của Lưu Bị lại dấy lên quyết tâm ngăn cản Tư Mã Ý.