CÂU CHUYỆN

Tập 15 - Chính Nghĩa Bị Che KhuấtNhóm của Lưu Bị đang vui mừng khi đã đánh bại được Đổng Trác và mang lại hòa bình cho Kingdom World. Tuy nhiên, ngay lúc này trên đỉnh Victory Tower, Tào Tháo lại chứng kiến ​​một thực tế phũ phàng. Khi Tào Tháo quay cuồng với nỗi tuyệt vọng, Tư Mã Ý rón rén và thì thầm với Tào Tháo rằng: "Ngài phải cứu thế giới này!" Sau đó, Tào Tháo đã đưa ra một quyết định tàn nhẫn để cứu dân chúng.