CÂU CHUYỆN

Tập 8 "Ngộ Không Thứ Ba"Robinhood Gundam AGE-2, thám tử trinh sát xung quanh vùng ngoại ô của Thành Camelot đã phát hiện ra nhóm Lưu Bị. Nhận được báo cáo, Vua của Knight World - Arthur Gundam Mk-III đã ra lệnh cho Robinhood theo dõi nhóm Lưu Bị và để ngăn họ rời đi, anh ta đã ra tay bắt giữ Ngộ Không và Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng đã cảnh báo Ngộ Không rằng bạo lực là điều vô nghĩa, nhưng khi thấy Lưu Bị bị tấn công, cậu trở nên khó xử! Và một lần nữa, cơ thể của Ngộ Không thay đổi...