SẢN PHẨM

SDW HEROES REVIVAL OF THE HEROES! WUKONG IMPULSE GUNDAM (CHILDHOOD Ver.) & SANZANG STRIKE FREEDOM GUNDAM SET

SDW HEROES REVIVAL OF THE HEROES! WUKONG IMPULSE GUNDAM (CHILDHOOD Ver.) & SANZANG STRIKE FREEDOM GUNDAM SET
SDW HEROES REVIVAL OF THE HEROES! WUKONG IMPULSE GUNDAM (CHILDHOOD Ver.) & SANZANG STRIKE FREEDOM GUNDAM SET
SDW HEROES REVIVAL OF THE HEROES! WUKONG IMPULSE GUNDAM (CHILDHOOD Ver.) & SANZANG STRIKE FREEDOM GUNDAM SET
SDW HEROES REVIVAL OF THE HEROES! WUKONG IMPULSE GUNDAM (CHILDHOOD Ver.) & SANZANG STRIKE FREEDOM GUNDAM SET
SDW HEROES REVIVAL OF THE HEROES! WUKONG IMPULSE GUNDAM (CHILDHOOD Ver.) & SANZANG STRIKE FREEDOM GUNDAM SET
SDW HEROES REVIVAL OF THE HEROES! WUKONG IMPULSE GUNDAM (CHILDHOOD Ver.) & SANZANG STRIKE FREEDOM GUNDAM SET
SDW HEROES REVIVAL OF THE HEROES! WUKONG IMPULSE GUNDAM (CHILDHOOD Ver.) & SANZANG STRIKE FREEDOM GUNDAM SET
SDW HEROES REVIVAL OF THE HEROES! WUKONG IMPULSE GUNDAM (CHILDHOOD Ver.) & SANZANG STRIKE FREEDOM GUNDAM SET
SDW HEROES REVIVAL OF THE HEROES! WUKONG IMPULSE GUNDAM (CHILDHOOD Ver.) & SANZANG STRIKE FREEDOM GUNDAM SET
SDW HEROES REVIVAL OF THE HEROES! WUKONG IMPULSE GUNDAM (CHILDHOOD Ver.) & SANZANG STRIKE FREEDOM GUNDAM SET
Ngày phát hành
November. 2023
Giá
1,500 yen (excluding tax)
Độ tuổi
8+ years
©SOTSU・SUNRISE