SẢN PHẨM

SDW HEROES ONMITSU GUNDAM AERIAL

SDW HEROES ONMITSU GUNDAM AERIAL
SDW HEROES ONMITSU GUNDAM AERIAL
SDW HEROES ONMITSU GUNDAM AERIAL
SDW HEROES ONMITSU GUNDAM AERIAL
SDW HEROES ONMITSU GUNDAM AERIAL
SDW HEROES ONMITSU GUNDAM AERIAL
SDW HEROES ONMITSU GUNDAM AERIAL
SDW HEROES ONMITSU GUNDAM AERIAL
SDW HEROES ONMITSU GUNDAM AERIAL
SDW HEROES ONMITSU GUNDAM AERIAL
SDW HEROES ONMITSU GUNDAM AERIAL
SDW HEROES ONMITSU GUNDAM AERIAL
SDW HEROES ONMITSU GUNDAM AERIAL
SDW HEROES ONMITSU GUNDAM AERIAL
SDW HEROES ONMITSU GUNDAM AERIAL
SDW HEROES ONMITSU GUNDAM AERIAL
Ngày phát hành
February. 2024
Giá
1,400 yen (excluding tax)
Độ tuổi
8+ years
©SOTSU・SUNRISE