ILLUSTRATION OF DRAGON KNIGHT ILLUSTRATION OF DRAGON KNIGHT

No.2 - Chạm Trán! Strike VS Aegis No.2 - Chạm Trán! Strike VS Aegis

illustration : Eske Yoshinob

Cuộc hành trình vẫn tiếp diễn, Knight Strike Gundam đã chạm trán với bọn Z Clan đang tấn công một ngôi làng.
Strike đã tấn công quyết liệt trước sức mạnh áp đảo của Z Clan.
Cùng lúc này, Warlock Aegis Gundam - lãnh đạo của Z Clan cũng xuất hiện.
Strike: "Sao các ngươi lại làm vậy! Đừng làm hại đến người khác!"
Aegis: "Số chiến trường ta đã đi qua, thiếu gì những kẻ nhu nhược vì hòa bình như ngươi!"
Aegis với sức mạnh to
lớn đã đánh bại Strike dễ dàng.
Strike: “Cứ thế này thì không ổn mất...!”
Z Clan bao vây, Strike rơi vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Đúng lúc này, một người đã xuất hiện...