ILLUSTRATION OF DRAGON KNIGHT ILLUSTRATION OF DRAGON KNIGHT

No.3 - Lời Cầu Nguyện Từ Cố Hương No.3 - Lời Cầu Nguyện Từ Cố Hương

illustration : Susumu Imaishi

Tại Lâu Đài Camelot, thủ đô hoàng gia của Knight World,
Arthur Gundam Mk-III, Robinhood Gundam AGE-2 và Merlin Gundam đều đang lo lắng về cháu trai của Arthur là Knight Strike Gundam,
người được cử đi điều tra Z Clan.
Merlin lo lắng, bất an hỏi: "Robinhood, có tin tức gì về Strike và những người khác không?"
Robinhood trả lời, "Tôi không nhận được tin gì cả. Nhưng họ sẽ ổn thôi, phải không?... Bởi vì 'người đó' đang ở cùng họ."
Nghe cuộc trò chuyện của họ, Arthur chỉ có thể trông mong của Strike trở về.