ILLUSTRATION OF DRAGON KNIGHT ILLUSTRATION OF DRAGON KNIGHT

No.6 - Đồng đội mới No.6 - Đồng đội mới

illustration : Manabu Katayama

Trong chuyến hành trình, Knight Strike Gundam và Leif Gundam GP04 tình cờ gặp một con rồng bị thương nặng. Nó đã mất ngôi làng của mình vào tay Z Clan, hiện đang cố gắng trốn thoát, và nó phản ứng với sự xuất hiện của Strike và những người khác với thái độ thù địch.
Tuy nhiên, con rồng đã thả lỏng trước lời kêu gọi chân thành của Strike, và sống sót nhờ sự giúp đỡ của Leif.
Sau đó, Strike và đồng đội của anh biết rằng nhiều chuyện tương tự đã gây ra ở nhiều nơi khác, và họ quyết định đi đến một ngôi làng khác để điều tra tình hình.

Strike nói, "Cậu có thể đưa tôi đi không? Chúng ta hãy cùng nhau đi!"
Leif quan sát ​​Strike và con rồng bắt đầu hình thành mối liên kết.
"Nhưng," anh ta nói, "nếu họ đã đến tận vùng xa xôi này..."
Có vẻ anh ta có một linh cảm xấu về chuyện này, tuy vậy họ vẫn lên đường đến điểm đến tiếp theo của mình.