SD GUNDAM ĐẠI DANH TƯỚNG THẾ GIỚI
Kênh YouTube - GundamInfo.
Phát sóng lúc 17h, Thứ năm, ngày 8 tháng 4 năm 2021 - (Giờ Việt Nam)

PHÁT SÓNG

SD GUNDAM WORLD HEROES THE LEGEND OF DRAGON KNIGHT

- A side story begins! -

ĐẶT HÀNG

HEROES WEAPON SET CAMPAIGN Second Wave
HEROES WEAPON SET CAMPAIGN First Wave
HEROES WEAPON SET CAMPAIGN
SD GUNDAM WORLD HEROES COUNTDOWN CAMPAIGN

[SD GUNDAM ĐẠI DANH TƯỚNG THẾ GIỚI] - Tập 24 - Ấn Định Tương Lai

MOVIE

GUNDAM INFORMATION