NHÂN VẬT

Sergeant Verde Buster Gundam

Diễn viên:
Maxwell Powers

Anh là Chỉ huy lực lượng cảnh sát đặc nhiệm. Anh ấy phản ứng với sự việc một cách bình tĩnh và luôn giữ bình yên cho Thành phố Captain. Anh mang bên mình những vũ khí mà chỉ người lính đặc nhiệm mới được phép sử dụng để xử lý những tội phạm nguy hiểm. Anh ta là người hiểu biết, hay giúp đỡ và quan tâm đến Triệu Vân. Mặc dù đã theo đuổi một tên đạo chích trong nhiều năm, nhưng hắn ta luôn thoát được trên anh.