NHÂN VẬT

Triệu Vân 00 Gundam (Ver. Neo World)

Diễn viên:
Kyousuke Ikeda

Triệu Vân đã đến Neo World cho kỳ nghỉ của mình. Bị ảnh hưởng bởi văn hoá nơi đây, anh bắt đầu đeo kính râm và nhuộm tóc vàng. Cách nói chuyện của anh cũng bị ảnh hưởng bởi Neo World, nhưng bản chất và tính cách của Triệu Vân vẫn không bị ảnh hưởng.