NHÂN VẬT

Tam Tạng Strike Freedom Gundam

Diễn viên:
Kousuke Toriumi

Một người bí ẩn đến từ một thế giới khác, thông qua cánh cổng dịch chuyển, để cảnh báo Lưu Bị và những người bạn rằng thế giới của họ đang gặp nguy hiểm. Mục tiêu của Tam Tạng tới nay vẫn chưa rõ, nhưng có vẻ là một người quen trong quá khứ của Ngộ Không.