NHÂN VẬT

Hoàng Trung Gundam Dynames

Diễn viên:
Akira Koga

Bậc thầy thợ máy của Dragon's Watch, người mà Lưu Bị và những người khác tin tưởng dựa vào. Ông là chuyên gia trong tất cả các cơ khí và chịu trách nhiệm duy nhất trong việc bảo trì và tùy chỉnh cho xe của nhóm. Trong chiến đấu, ông cũng rất xuất sắc trong việc bắn tỉa và thiện xạ.