NHÂN VẬT

Viêm Hoàng Trương Phi God Gundam

Diễn viên:
KENN

Hình dạng mới Trương Phi có được sau rất nhiều trận chiến. Anh chiến đấu trong lúc cơ thể được bao bọc hoàn toàn trong ngọn lửa năng lượng.