NHÂN VẬT

Trương Liêu Sazabi

Diễn viên:
Genta Nakamura

Quyền CEO của Tập Đoàn Blue Wing. Khi Tào Tháo - CEO thực sự, đang trong một chuyến hành trình, Trương Liêu đã quản lý cấp dưới thay Tào Tháo. Khi biết rằng thế giới phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng sắp xảy ra, anh ta bắt đầu tìm kiếm Tào Tháo mất tích.