NHÂN VẬT

Tôn Kiên Gundam Astray

Diễn viên:
Taro Yamaguchi

Người đứng đầu của Red Tiger. Ông là một trong những anh hùng đã cứu Kingdom World. Nghe sau khi được tin từ Lưu Bị rằng một mối đe dọa mới đang đến gần thế giới, ông đã đứng lên đối mặt với nó. Tôn Kiên cùng con trai Tôn Quyền đã đến thăm người bạn cũ của Benjamin ở Pirate World để mượn sức mạnh củ ông ta.