NHÂN VẬT

Chu Du Akatsuki

Diễn viên:
Hirofumi Nojima

Một thủ lĩnh của băng Red Tiger. Không giống như Tôn Kiên dễ bị kích động, ông ấy phản ứng với mọi tình huống một cách bình tĩnh. Chu Du đã từng phụ trách việc học hành của Tôn Kiên, và ông ấy vẫn luôn dõi theo Tôn Kiên như một người anh cả.