NHÂN VẬT

Thiên Bá Tào Tháo Wing Gundam

Diễn viên:
Shunsuke Takeuchi

Một trong những người anh hùng của Kingdom World, và là vị lãnh đạo của nước Ngụy. Là người có tầm nhìn xa trông rộng, trong quá khứ ông đã rơi vào tuyệt vọng và lạc lối. Nhưng nhờ vào ý chí của Lưu Bị Unicorn Gundam, ông một lần nữa cống hiến sức mình để cứu lấy đất nước. Sau khi quốc gia của mình được khôi phục, Tào Tháo bắt đầu một cuộc hành trình để chuộc lỗi của mình và để lại lời nhắn nhủ rằng ông sẽ đi tìm kiếm những gì bản thân phải làm