NHÂN VẬT

Tư Mã Ý Destiny Gundam

Diễn viên:
Kenji Yamauchi

Tư Mã Ý từng khiến Kingdom World hỗn loạn, hắn ta đã biến mất sau khi bị Lưu Bị và Gia Cát Lượng đánh bại. Trong câu chuyện này, hắn ta chính là kẻ chủ mưu độc ác bí mật âm mưu gây nguy hiểm cho các thế giới. Tư Mã Ý trước đây từng là đồng môn với Gia Cát Lượng.