NHÂN VẬT

Arthur Gundam Mk-III

Diễn viên:
Sho Hayami

Vị Vua cai trị Knight World. Anh có tính cách trung thực và thẳng thắn, như một hiệp sĩ chân chính, và vì lý do đó, Arthur luôn được các chư hầu và thần dân của mình rất yêu quý. Được thừa hưởng một Haro từ các thế hệ trước, anh có mối quan tâm với Lưu Bị, người cũng sở hữu một Haro, và cuối cùng họ đã đấu tay đôi với nhau. Trong trận đấu của họ, Arthur nói với Lưu Bị về các mối tương quan giữa sức mạnh và công lý.