NHÂN VẬT

Merlin Gundam

Diễn viên:
Katsuya Siga

Là phụ tá của Arthur Gundam Mk-III, người giữ vai trò như là quân sư của Vua Arthur. Merlin mặc dù điềm tĩnh, nhưng thỉnh thoảng hay lo lắng, sợ hãi thái quá, và có xu hướng bối rối trước những điều nhỏ nhặt. Nhưng ông là người có kiến thức sâu rộng và Vua Arthur thường tìm đến ông để xin thêm thông tin và lời khuyên.