NHÂN VẬT

Robinhood Gundam AGE-2

Diễn viên:
Tomohiro Yamaguchi

Phụ tá của Vua Arthur Gundam Mk-III. Ban đầu là một tên trộm, nhưng trước tài năng và tấm lòng của Vua Arthur, cậu đã quyết định đi theo Arthur. Robinhood vẫn còn trẻ và còn khá bồng bột nên thường xuyên gây kha khá rắc rối trong lâu đài. Ngoài ra cậu cũng là một bậc thầy về cung tên.