NHÂN VẬT

Lữ Bố Sinanju

Diễn viên:
Yasuhiro Mamiya

Lữ Bố là là một kẻ cuồng chiến khủng bố ở Kingdom Wolrd. Tuy nhiên, hắn đã bị Lưu Bị và Tào Tháo đánh bại, nhưng rồi đã được hồi sinh nhờ lễ phục sinh của Cleopatra. Hắn cùng Điêu Thuyền được hồi sinh với toàn bộ sức mạnh và họ bắt đầu tấn công các người hùng khác.