NHÂN VẬT

Điêu Thuyền Kshatriya

Diễn viên:
Risa Shimizu

Người phụ nữ với tình yêu mãnh liệt cho Lữ Bố. Cô nàng được hồi sinh nhờ lễ phục sinh của Cleopatra.