NHÂN VẬT

Cùng Kỳ Strike Freedom Gundam

Diễn viên:
Shinichiro Miki

Một kẻ có đầu óc đơn giản, kẻ có kế hoạch thống trị vũ trụ thông qua sức mạnh. Hắn đến từ cùng hành tinh với Tam Tạng và đã bị đánh bại trong cuộc tranh đấu với Tam Tạng để trở thành Tinh Vương kế nhiệm. Tuy nhiên, hắn vẫn không từ bỏ việc giành quyền lực thống trị, nên đã âm mưu với Tư Mã Ý để tập hợp một lực lượng chiến đấu hung ác. So với Tam Tạng, hắn thường nói chuyện rất thẳng thắn, bộc lộ vẻ trẻ trâu do ác tâm thuần túy của mình.