TIN TỨC

Tập 12 - Sứ Mệnh Của Ngộ Không đã ra mắt trên trang chính thức của GUNDAM!

GUNDAM INFORMATION