TIN TỨC

Tập 18 - Niềm Tự Hào Của Kiếm Giả đã ra mắt trên trang chính thức của GUNDAM!

GUNDAM INFORMATION