TIN TỨC

Tập 19 - Ký Ức Của Ngộ Không đã ra mắt trên trang chính thức của GUNDAM!

GUNDAM INFORMATION