TIN TỨC

Tập 20 - Ma Vương Trở Lại đã ra mắt trên trang chính thức của GUNDAM!

GUNDAM INFORMATION