TIN TỨC

"SD Gundam World Gaiden" (Ngoại truyện SD Gundam World) là phần phim tập trung vào Knight World và sẽ lên sóng vào mùa đông này! Ngoài ra, nhân vật chính "Knight Strike Gundam" sẽ được làm thành một bộ mô hình nhựa!

GUNDAM INFORMATION