SẢN PHẨM

SDW HEROES DOMINANT SUPERIOR D DRAGON

SDW HEROES DOMINANT SUPERIOR D DRAGON
SDW HEROES DOMINANT SUPERIOR D DRAGON
SDW HEROES DOMINANT SUPERIOR D DRAGON
SDW HEROES DOMINANT SUPERIOR D DRAGON
SDW HEROES DOMINANT SUPERIOR D DRAGON
SDW HEROES DOMINANT SUPERIOR D DRAGON
SDW HEROES DOMINANT SUPERIOR D DRAGON
SDW HEROES DOMINANT SUPERIOR D DRAGON
SDW HEROES DOMINANT SUPERIOR D DRAGON
SDW HEROES DOMINANT SUPERIOR D DRAGON
Ngày phát hành
March. 2023
Giá
1,200 yen (excluding tax)
Độ tuổi
8+ years
©SOTSU・SUNRISE